อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
Home ความรู้ทั่วไป


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ขั้นตอนการศึกษาอภิปรัชญาจีน

การศึกษาอภิปรัชญาจีน อาจจะเริ่มจากการค้นคว้าอ่านตามหนังสือที่มีวางจำหน่ายทั่วไป การฟังจากเพื่อน และ คนที่พอมีความรู้ การสมัครเข้าไปศึกษาตามสถาบันที่เปิดสอน หรือ การเข้าชมเว็บไซต์

ประวัติวิชาชัยภูมิ

หลักวิชาชัยภูมิ เป็นภูมิปัญญาชั้นสูง ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการเลือกสถานที่ ทำเล สำหรับตั้งเมือง หรือ ประเทศ โดยพิจารณาตั้งแต่บริเวณ ลักษณะของพื้นดิน ภูเขา แม่น้ำที่โอบล้อม หรือ ตีจาก เพื่อก่อให้เกิดความสมดุล และ สอดคล้องกับการเลือกทิศทาง ในระบบวิชาอภิปรัชญาจีน ระบบ ฟ้า ดิน คน

ประวัติวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง

ความเป็นมาของวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง คัมภีร์ดวงจีนฉบับโบราณ และ ดั้งเดิม ถูกคิดค้นขึ้นโดยโซยซือแซ่สุ่ง ซึ่งเป็นหลานรุ่นที่ 5 ของกษัตริย์สุ่งตี่ ในสมัยราชวงศ์ 5 กษัตริย์ หรือที่เรียกว่า "ราชวงศ์โหงวตี่" ซึ่งเป็นราชวงศ์แรกๆ ของประเทศจีน ก่อน ค.ศ. 2000 ปี และ วิชาเจี่ยโหงวเฮ้งนี้ ได้ถูกใช้ในราชสำนักจีนมาโดยตลอด โดยมิได้มีการเผยแพร่แก่สามัญชนเลย

ความเป็นมาของสำนักเฮี่ยงคง

ความเป็นมาของสำนักเฮี่ยงคง มีจุดกำเนิดเริ่มต้นโดยโซยซือ (ปรมาจารย์) ของสำนักเฮี่ยงคง ซึ่งได้ศึกษาวิชาซำง้วนมาบ้าง แต่เนื่องจาก ในสมัยนั้นวิชาซำง้วน เป็นที่ต้องห้ามศึกษาในชั้นบุคคลธรรมดา ทำให้โซยซือของสำนักเฮี่ยงคงได้คิดค้นวิชาของสำนักเฮี่ยงคงขึ้นมาใหม่

ความเป็นมาของ Sages Academy

Sages Academy Of Chinese Metaphysics: SA ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยความเห็นชอบของท่านอาจารย์ตั้งเต๊กค้วง ซึ่งท่านเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ มีผู้สนใจศึกษาศาสตร์อภิปรัชญาจีนจำนวนมาก อาทิเช่น ระบบวิชาฮวงจุ้ย ฤกษ์ยาม ดวงจีน ฯลฯ

ฤกษ์มงคลไหว้เจ้าขอพร ปี 2556

ประเพณีการเซ่นไหว้ บวงสรวง ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาล ในสารทต่างๆ ซึ่งชาวจีนได้ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมา ตั้งแต่อดีตหลายพันปีสืบเนื่องต่อกันจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่า การกราบไหว้ฟ้าดิน เซ่นไหว้ บวงสรวงเทพเจ้า และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญในชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้า มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชค มีลาภ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แก่ตนเอง คนในครอบครัว และ บริวาร

ฤกษ์ยามมงคลไหว้เจ้าขอพร ไฉ่ซิ้งเอี้ย ประจำปี พ.ศ. 2557

ประเพณีการเซ่นไหว้ บวงสรวง ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาล ในสารทต่างๆ ซึ่งชาวจีนได้ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมา ตั้งแต่อดีตหลายพันปีสืบเนื่องต่อกันจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่า การกราบไหว้ฟ้าดิน เซ่นไหว้ บวงสรวงเทพเจ้า และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญในชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้า มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชค มีลาภ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แก่ตนเอง คนในครอบครัว และ บริวาร

ทิศต้องห้ามตามระบบ 64 ทิศทาง ประจำปี 2557

ระบบ 64 ทิศทาง มีการกำหนดทิศทางที่ไม่ควรกระทำการสิ่งใดที่ส่งผลร้าย และ ไม่เหมาะสมกับการจัดการด้านพลังงาน และ เป็นทิศต้องห้าม ซึ่งส่งผลกระทบในทางไม่ดี

ฤกษ์มงคลไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย ประจำปี พ.ศ. 2557

คำว่า 太歲 “ไท้ส่วย” หรือ 太歲爺 “ไท้ส่วยเอี๊ย” ผู้สนใจในเรื่องวิชาโหราศาสตร์จีน หรือ รู้เรื่องเกี่ยวกับประเพณีจีน มักคุ้นเคยกับคำนี้มาไม่มากก็น้อย สำหรับคำว่า 太歲 “ไท้ส่วย” มีความหมายว่า “เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจำปี” ซึ่งมีทั้งสิ้น 60 องค์ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามปี 60 กะจื้อ ซึ่งองค์ไท้ส่วย ทั้ง 60 องค์ เกิดจากภูมิปัญญาของชาวจีนในสมัยโบราณ รวมถึงคติความเชื่อ กอปรกับขนบธรรมเนียมประเพณี

ฤกษ์ยามมงคลไหว้เจ้าขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ย ประจำปี พ.ศ. 2558

การไหว้เจ้าขอพร เพื่อรับเอาพลังงานจากฟ้า-ดิน ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ [1] สถานที่/ทิศทาง [2] ตัวบุคคล [3] ฤกษ์ยาม ปี เดือน วัน เวลาที่เป็นมงคล ถ้าองค์ประกอบทั้ง 3 อย่าง ครบถ้วน และ ถูกต้อง การไหว้เจ้าขอพรเพื่อรับเอาพลังงานของฟ้า-ดิน อาจช่วยบรรเทา ผ่อนหนักให้เป็นเบา จากเหตุเภทภัย เรื่องร้าย เคราะห์ร้ายใดๆ อันเกิดขึ้นกับตัวบุคคล อาจส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นบ้าง ในขณะที่ดวงชะตาของบุคคลผู้นั้นอยู่ในช่วงตกต่ำ หรือ ส่งเสริมให้เกิดผลสูงส่งยิ่งขึ้น หากรูปดวงชะตาของผู้นั้นอยู่ในช่วงเจริญรุ่งเรือง ทั้งยังอาจทำให้บรรลุจุดประสงค์ เจริญรุ่งเรือง สมหวังตามความมุ่งมาดปรารถนา

ฤกษ์ยามมงคลไหว้เจ้าขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ย ประจำปี พ.ศ. 2559

การไหว้เจ้าขอพร เพื่อรับเอาพลังงานจากฟ้า-ดิน ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ [1] สถานที่/ทิศทาง [2] ตัวบุคคล [3] ฤกษ์ยาม ปี เดือน วัน เวลาที่เป็นมงคล ถ้าองค์ประกอบทั้ง 3 อย่าง ครบถ้วน และ ถูกต้อง การไหว้เจ้าขอพรเพื่อรับเอาพลังงานของฟ้า-ดิน อาจช่วยบรรเทา ผ่อนหนักให้เป็นเบา จากเหตุเภทภัย เรื่องร้าย เคราะห์ร้ายใดๆ อันเกิดขึ้นกับตัวบุคคล อาจส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นบ้าง ในขณะที่ดวงชะตาของบุคคลผู้นั้นอยู่ในช่วงตกต่ำ หรือ ส่งเสริมให้เกิดผลสูงส่งยิ่งขึ้น หากรูปดวงชะตาของผู้นั้นอยู่ในช่วงเจริญรุ่งเรือง ทั้งยังอาจทำให้บรรลุจุดประสงค์ เจริญรุ่งเรือง สมหวังตามความมุ่งมาดปรารถนา

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7