พุธ, 24 กรกฏาคม 2024
Home ฤกษ์ซ่อมแซม


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนเมษายน 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนมิถุนายน 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนสิงหาคม 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนกันยายน 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนตุลาคม 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนธันวาคม 2558

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ซ่อมแซม ประจำเดือนมกราคม 2559

เคยสังเกตไหมว่า บางบ้านที่ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” เสร็จแล้ว เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น คนในบ้านมีปากเสียงกัน การงานไม่ราบรื่น การเงินมีปัญหาติดขัด เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ มีเรื่องเสียเงินตลอดเวลา หนักที่สุด คนในบ้านมีการล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฤกษ์ซ่อมแซมที่ใช้ไม่ใช่ฤกษ์ปลอดภัย ฉะนั้น ถ้ามีการ “ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง” ต้องดูฤกษ์ยามให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับสมาชิกในบ้าน แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำประปาแตก หลังคารั่ว กำแพงทรุด ท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที ไม่ต้องดูฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7