พุธ, 19 มิถุนายน 2024
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ฮวงจุ้ย ซำง้วน: โซยทีโป๊ยข่วย (ผังก่อนฟ้า)

.

โชยทีโป๊ยข่วย ข่วยทั้ง 8 นี้ เชื่อกันว่า สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 5000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์ฟูซี ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่มากในดินแดนของเมืองจีนในสมัยโบราณ ในสมัยฮกฮี (ฟูซี) เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของชนในเผ่าให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ทำให้เกิดแรงดลใจที่จะค้นหาความสัมพันธ์ของธรรมชาติ จึงเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ยามอาทิตย์คล้อยลง ดวงจันทร์ก็ขึ้นมาแทน การโคจรหมุนเวียนของดาว ภูเขาที่สูงตระหง่านกับภูเขาที่ลึกลง น้ำขึ้นน้ำลง น้ำที่ไหลไปมากับน้ำที่หยุดนิ่ง


.

สรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ แท้จริงแล้วคืออะไร? จะใช้อะไรเป็นสื่ออธิบายให้กับชนรุ่นหลัง และ สมัยนั้นยังไม่มีตัวอักษรใช้ แต่ด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศของเขา ทำให้เขานึกถึงสัญลักษณ์ง่ายๆ 2 แบบ ซึ่งถือเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่ เพราะซ่อนแฝงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสัญลักษณ์ทั้ง 2 นั้น จึงได้สร้างสัญลักษณ์ภาพชุดแรกของโลก คือ ผังก่อนฟ้า หรือ โซยทีโป๊ยข่วย หรือ ฮกฮีโป๊ยข่วย ฮกฮี เฝ้าแหงนมองปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า และ เฝ้ามองกฏแห่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนพื้นดิน มองหารูปธรรมที่ชัดเจนจากสิ่งใกล้ตัว พร้อมทั้งแบ่งแยกสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล ให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติได้ 8 รูปแบบ และ มาวางตำแหน่งลงบนแผนภาพ ซึ่งกำหนดตำแหน่งให้คงที่ เกิดเป็นทิศทั้ง 8 แต่ละทิศ หรือ แต่ละตัวแทนของสรรพสิ่งทั้ง 8 นั้นเกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง ขีดอิม และ ขีดเอี้ยง แปดภาพลักษณ์นี้ เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ธรรมชาติ 8 รูปแบบ เป็นสิ่งที่แทนสรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาล คือ ฟ้า มหานที ไฟ สายฟ้า ลม น้ำ ภูเขา พื้นดิน และ เนื่องจากแผนภาพนี้สร้างโดย ฮกฮี จึงเรียกชื่อว่า ฮกฮีโป๊ยข่วย หรือ โซยทีโป๊ยข่วย โดยเดิมนั้นจะวางเรียงเป็น 4 เหลี่ยมคล้ายกับการเขียนวิธีกำเนิด 8 ข่วย หลังจากนั้น จักรพรรดิ์ฟูซีได้ปรับปรุงใหม่เป็นเรียงตัวแบบวงกลม เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งการเรียงของวงกลม หมายถึง การหมุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แทนจักรวาล และ ธรรมชาติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการนำไปวางผังวงกลมนั้น สันนิษฐานว่า จักรพรรดิ์ฟูซีวางโดยการดูธรรมชาติรอบตัวโดยเมื่อ


乾 เคี้ยง  เมื่อมองข้างบนเป็นท้องฟ้า

坤 คุง  เมื่อมองไปข้างล่างเห็นดิน

離 ลี้  เมื่อมองไปตะวันออกเห็นพระอาทิตย์ขึ้น

坎 คั่ม  เมื่อมองไปตะวันตกเห็นแม่น้ำ

巽 สุ่ง  เมื่อมองไปทางตะวันตกเฉียงใต้มีลม

震 จิ้ง  เมื่อมองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมีฟ้าร้อง

艮 กึ่ง  เมื่อมองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมีภูเขา

兌 ต๋วย  เมื่อมองไปทางตะวันออกเฉียงใต้มีหนองน้ำ


ซึ่งผังกลมนี้จะเรียกว่า ผังโซยทีโป๊ยข่วย ซึ่งมีหลายๆ จุด เป็นเรื่องน่าสนใจมาก คือ ในสมัยก่อนนักปราชญ์ทราบเรื่องราวต่างๆ จึงสามารถกำหนดข่วย วางข่วยได้อย่างลึกซึ้ง ลักษณะการวาง จะวางจากทิศใต้วนลงมาทิศเหนือ โดยเริ่มวนซ้ายจาก เคี้ยง ต๋วย ลี้ จิ้ง แล้วกลับขึ้นบนลงขวาเป็น สุ่ง คั่ม กึ่ง คุง ด้านซ้ายเส้นล่างของข่วยจะเป็นเอี้ยงทั้งหมด ด้านขวาเส้นล่างของข่วยจะเป็นอิมทั้งหมด การเรียงข่วยที่อยู่ตรงข้ามกัน จับคู่กันเส้นต่อเส้น ข่วยที่อยู่ตรงข้ามกัน ถ้าหากนำมาเปรียบเทียบเป็นตัวบุคคล จะได้ว่า พ่อจะอยู่ตรงข้ามแม่ ชายใหญ่จะอยู่ตรงข้ามหญิงใหญ่ ชายกลางจะอยู่ตรงข้ามหญิงกลาง ชายเล็กจะอยู่ตรงข้ามหญิงเล็ก สิ่งที่น่าสนใจ คือ การวางผังจากใต้ลงเหนือ เหมือนกับพลังงานแม่เหล็กโลกที่วิ่งจากใต้ลงเหนือ เป็นผังที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานในธรรมชาติ
ผังเหอถู เกิดก่อนคริสตกาล 3000 ปี หรือ ประมาณ 5000 กว่าปีมาแล้ว ในยุคของจักรพรรดิ์ฟูซี เพื่อให้ได้ความเชื่อถือจากประชาชน จักรพรรดิ์ฟูซีอ้างว่า เห็นแผนผังนี้จากม้าสวรรค์ ซึ่งมีตัวเป็นม้าหัวเป็นมังกร ที่ชายฝั่งแม่น้ำ ผังนี้จึงเรียกว่า เหอถู เหอ แปลว่า แม่น้ำ ถู แปลว่า แผนที่ 

แผนผังเหอถู จะเป็นลักษณะจุดขาว-จุดดำ สีดำ หมายถึง อิม สีขาว หมายถึง เอี้ยง วางเรียงตัวกันดังรูป ถ้านำจุดเหล่านี้มาลากเส้นถึงกัน และ นับจำนวนจะได้ตัวเลข 1 ถึง 10 วางเรียงตัวกัน และ 1-6 อยู่ด้านหางม้า เลข 7-2 อยู่ด้านหัวม้า กล่าวกันว่า ในอดีตไม่มีใครรู้เส้นแรงแม่เหล็กโลก แต่สิ่งมีชีวิตทราบได้ว่า ความอบอุ่นมาจากทิศใต้ ความหนาวเย็นมาจากทิศเหนือ ต้นไม้ออกดอกบานทางทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตกมีก้อนหินมาก ไฟเป็นสิ่งที่ให้ความร้อน น้ำเป็นสิ่งที่ให้ความเย็น ดังนั้น


  • 2-7 อยู่ทิศใต้ทั้งคู่เป็น ธาตุไฟ ในธรรมชาติ
  • 1-6 อยู่ทิศเหนือทั้งคู่เป็น ธาตุน้ำ ในธรรมชาติ
  • 3-8 อยู่ทิศตะวันออกทั้งคู่เป็น ธาตุไม้ ในธรรมชาติ
  • 4-9 อยู่ทิศตะวันตกทั้งคู่เป็น ธาตุทอง ในธรรมชาติ
  • 5-10 อยู่ตรงกลางเป็น ธาตุดิน ในธรรมชาติ


หมายเลข 1-10 แทนพลังจากฟ้าและดิน แบ่งเป็น ดิน 5 หมายเลข ฟ้า 5 หมายเลข
1-3-5-7-9 เป็นพลังฟ้า
2-4-6-8-10 เป็นพลังดิน
1-2-3-4-5 เป็นพลังก่อเกิดเบื้องต้น
6-7-8-9-10 เป็นพลังที่ทำให้สมบูรณ์


การก่อเกิดของธรรมชาติต้องรวมพลังทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน คือ พลังก่อเกิด และ พลังสมบูรณ์
1 คือ พลังจากฟ้าก่อเกิดน้ำ จะสมบูรณ์เป็นน้ำต้องมี 6 คือ พลังจากดินการเปลี่ยนแปลงจึงจะสมบูรณ์
2 คือ พลังจากดินก่อเกิดไฟ จะสมบูรณ์เป็นไฟต้องมี 7 คือ พลังจากฟ้าการเปลี่ยนแปลงจึงจะสมบูรณ์
3 คือ พลังจากฟ้าก่อเกิดไม้ จะสมบูรณ์เป็นไม้ต้องมี 8 คือ พลังจากดินการเปลี่ยนแปลงจึงจะสมบูรณ์
4 คือ พลังจากดินก่อเกิดทอง จะสมบูรณ์เป็นทองต้องมี 9 คือ พลังจากฟ้าการเปลี่ยนแปลงจึงจะสมบูรณ์


พลังชี่ทั้ง 4 คือ น้ำ ไฟ ไม้ ทอง จะแปรเปลี่ยนหมุนเวียนภายในโลก ก่อเกิด 4 ฤดูกาล สันนิษฐานว่า ผังเหอถูนี้เกิดขึ้นมาเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยมีการกำหนดสัญลักษณ์ต่างๆ รวมไปถึง การคิดทฤษฎีของไท้เก็ก และ อิม-เอี้ยง ก็มีขึ้นมาในภายหลัง และ ผังเหอถูนี้เป็นที่มาของการกำเนิดผังก่อนฟ้าอ่านพื้นฐานวิชาฮวงจุ้ยซำง้วนทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7