พุธ, 24 กรกฏาคม 2024
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลักสูตรชั้นสูงสำหรับผู้ต้องการศึกษาเคล็ดลับของวิชา
“เคล็ดวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง”


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ต้องการทำนายได้อย่างแม่นยำ และ ผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพหมอดู หรือ เป็นไกด์ในการดำเนินชีวิตเมื่อเอ่ยถึงหลักวิชา “ดวงจีน” หลายๆ คนที่มีความสนใจในหลักวิชาโหราศาสตร์จีน ต้องเคยได้ยิน ไม่มากก็น้อย และ ต้องเคยศึกษาวิชาดวงจีนมาเช่นกัน ทุกคนมักเข้าใจว่า หลักวิชาดวงจีน คือ วิชาโป๊ยยี่สี่เถียว คำว่า “โป๊ยยี่สี่เถียว” ไม่ใช่คำใช้เรียกวิชาดวงจีน แต่เป็นการเรียกลักษณะองค์ประกอบของวิชาดวงจีน โป๊ยยี่ทั้งหมด 8 อักษร 4 เสา อันได้แก่ เสาหลักปี เสาหลักเดือน เสาหลักวัน เสาหลักยาม มีราศีบน และ ราศีล่าง รวมกันขึ้นมาเป็นวิชาดวงจีน หากจะถามว่า วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง กับ วิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวเหมือนกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า เหมือนกันเฉพาะในรูปแบบและลักษณะขององค์ประกอบของ 8 อักษร 4 เสา อันได้แก่ เสาหลักปี เสาหลักเดือน เสาหลักวัน เสาหลักยาม แต่วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้งจะเพิ่มเสาขึ้นมาอีก 3 เสา คือ


 • เหมี่ยเก็ง คือ ลัคนา
 • ถ่อง้วน คือ ปฏิสนธิ
 • ถ่อเซ้ก คือ สัมพันธ์ใจ


และหลักการของวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้งนั้น มีความแตกต่างในการวิเคราะห์ และ การทำนายจากวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก อาศัยอารมณ์ของธาตุ และ ธรรมชาติของธาตุ เข้ามาวิเคราะห์เหตุการณ์ดีและร้าย ที่เข้ามากระทบรูปดวงชะตา รวมไปถึงการวิเคราะห์ลักษณะหน้าตา นิสัย ใจคอ รูปร่าง โดยสื่อความหมายแบบชี้เฉพาะเจาะจง ไม่ได้ทายเป็นภาพรวมแบบวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถสรุป และ ชี้เหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งในขั้นสูงนั้น วิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง ยังมีการพิจารณารูปดวงประกอบกับ 12 วัง ทำให้สามารถทำนายรูปดวงชะตาได้อย่างเจาะลึก


หลายๆ คนที่เคยศึกษาวิชาดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียวนั้น โดยส่วนใหญ่จะใช้หลักการตามคัมภีร์ “จื้อเพ้ง” ซึ่งหลักการมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก จะสังเกตได้จากผู้ศึกษาวิชาดวงจีนระบบจื้อเพ้งโดยส่วนใหญ่ จะทำนายเป็นภาพรวม ทำนายวกไปวนมา แต่ก็ไม่สามารถชี้ชัดๆ ลงไปในเหตุการณ์นั้นๆ ได้ อีกทั้งมีการนำเอาปฏิกริยา เฮ้ง ผัวะ ไห่ และ ซิ้งสัวะจำนวนมากเข้ามาผสม ทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถจดจำได้ทั้งหมด


หากจะแบ่งผู้ศึกษาวิชาดวงจีนออกเป็น 2 แบบ ย่อมสามารถจำแนกได้ดังนี้ คือ


[1] ศึกษาดวงจีนมาหลายที่ หลายสำนัก ทั้งยังศึกษาด้วยตนเอง แต่เมื่อนำมาทำนายแล้ว ถูกบ้าง ผิดบ้าง จึงมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ตนรู้ยังไม่ใช่ ยังต้องการศึกษาเพิ่มเติม และเปิดใจยอมรับ


[2] ศึกษาดวงจีนมาหลายที่ หลายสำนัก ทั้งยังศึกษาด้วยตนเอง แต่เมื่อนำมาทำนายแล้ว ถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่หลอกตนเองว่า สิ่งที่ตนรู้นั้น..ใช่แล้ว แต่ก็ยังพยายามที่จะหาหลักการอื่นๆ เข้ามาเปรียบเทียบหลักการของตน หากใช่ ก็เชื่อถือ หากขัดแย้ง ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ ทั้งๆ ที่ตนเองไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ได้ถูกต้องเลย


การศึกษาวิชาดวงชะตานั้น คือ การ “ทำนายเหตุ ไปหาผล” เหตุ คือ นำรูปดวงชะตาของบุคคล ประกอบกับผลกระทบ คือ วัยจร และ ปีจร เดือนจร วันจร เวลาจร มาอ่าน และ ตีความว่า จะเกิดปฏิกริยาดี-ร้าย ตามหลักการของวิชาทำนายดวงชะตาประเภทนั้นๆ จึงเรียกว่า ผล


แต่อาจารย์สอนดวงจีนเกือบทุกๆ สำนัก มัก “ทำนายผล ไปหาเหตุ” คือ นำเอาดวงชะตาของบุคคลที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คนดัง ดารา นักการเมือง เศรษฐี มาทำนาย โดยพยายามเอาหลักการของวิชาทำนายดวงชะตาที่ตนศึกษา และ วิธีการสารพัด เข้าไปทำนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนหลัง ให้เหมือนกับว่า หลักวิชาที่กำลังใช้นั้นมีความแม่นยำอย่างอัศจรรย์ ทำให้ผู้ศึกษาวิชาดวงจีนไม่สามารถทำนายดวงชะตาของบุคคลได้จริง เพราะรูปดวงตัวอย่างที่นำมาทำนายนั้น เหมือนถูกจัด บีบ บังคับ ให้เข้ากับหลักการที่ศึกษา เหตุการณ์ใด ประวัติ สิ่งใดๆ ก็ตาม ของเจ้าของรูปดวงตัวอย่าง ที่ไม่เข้ากับหลักการ ก็ละเว้นไป หรือไม่ก็พยายามหาเหตุผลนอกเหนือเข้ามาทำนาย ทำให้ผู้ศึกษาไม่สามารถนำเอาหลักการไปใช้ทำนายดวงชะตาได้จริง ผู้สอนบางคนก็อาศัยสอนหลักการไปเรื่อยๆ อธิบายหลักการ และ วิธีการใช้งานไปเรื่อยๆ แต่ไม่ยกตัวอย่างการทำนายรูปดวงจริง


การศึกษาวิชาทำนายดวงชะตาให้ได้ผลจริงนั้น อาจารย์ผู้สอนต้องนำเอารูปดวงชะตาของบุคคลที่อยู่ในที่นั้นๆ ยกขึ้นมาอ่าน ทำนายสด แล้วให้ผู้เป็นเจ้าของดวงชะตาเป็นผู้ตอบโต้กับอาจารย์ผู้สอนไปด้วย จะทำให้ผู้ร่วมศึกษาในห้องเรียนวิชาทำนายดวงชะตานั้นๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้ประสบการณ์ และ ทำความเข้าใจไปด้วยว่า เพราะเหตุใด จึงเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นกับเจ้าชะตา เพราะสิ่งใดเป็นเครื่องชี้ เพราะสิ่งใดเป็นเหตุ


สิ่งที่ควรทราบอีกอย่างนึงก็คือ วิชาการทำนายชะตาระบบดวงจีน เป็นสิ่งศึกษาได้ยาก เป็นสิ่งเข้าใจได้ยาก มีความสลับซับซ้อน พลิก สลับ กลับไปกลับมาตลอดเวลา ผู้ศึกษาต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย และ ต้องจดจำหลักการ และ พื้นฐานซึ่งเป็นกฏข้อบังคับในหลักวิชาที่ศึกษาให้เกิดความแม่นยำ ประกอบกับ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นผู้เข้าใจในหลักวิชา และ รู้จริงในหลักวิชา ต้องอาศัยการยกตัวอย่าง รูปดวงชะตาเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพันรูปดวง และ ดวงชะตานั้น ต้องเป็นดวงชะตาจริง ซึ่งเจ้าของดวงชะตาจริงต้องอยู่ในการทำนายนั้นๆ ด้วย ไม่ใช้ดวงสมมุติ หรือ บุคคลตัวอย่างมาศึกษา จึงจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจ และ บรรลุ สามารถทำนายดวงชะตาได้อย่างแม่นยำ


หลักสูตรวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งจึงเหมาะสำหรับที่ผู้สนใจจะศึกษาวิชาดวงจีนอย่างจริงจัง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ทำนายได้จริง ต่อตนเอง และ ผู้อื่น SAGES ACADEMY เปิดหลักสูตร “เคล็ดวิชาดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง” (สำหรับผู้ต้องการทำนายได้อย่างแม่นยำ และ ผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพหมอดู หรือ เป็นไกด์ในการดำเนินชีวิต)หัวข้อหลักๆ ในการศึกษา

 • INTRO ดวงจีนระบบเจี่ยโหงวเฮ้ง
 • 5 ธาตุก่อเกิด ทำลาย
 • ราศีฟ้า (เทียงกัง)
 • ราศีดิน (ตี่จี)
 • ราศีบนแฝงราศีล่าง (อั้มช้าง)
 • ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับราศีฟ้า และ ราศีดิน เช่น ราศีฟ้าพิฆาต (เทียงคัก), ราศีดินปะทะ (ตี่ชง), ราศีฟ้าภาคี (เทียงกังโหงวฮะ), ราศีดินภาคี (ตี่จีลักฮะ), ราศีล่างไตรภาคี, ราศีล่างไตรทิศ (ซาหวย)
 • สี่เจี่ย สี่เบ๊ สี่โขว่
 • ทฤษฎีจับยี่เฉี่ยงแซ
 • การตั้งดวงจีน ปี เดือน วัน ยาม ลัคนา ปฏิสนธิ สัมพันธ์ใจ
 • การเดินวัยจรใหญ่, กลาง, เล็ก
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง แบบที่ 1 (สำหรับรูปดวงปกติ)
 • การพิจารณาหาธาตุสำคัญ (เอ่งซิ้ง) สำหรับรูปดวงปกติ
 • การพิจารณาหาธาตุให้คุณ (ฮี่ซิ้ง) สำหรับรูปดวงปกติ
 • การพิจารณาหาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง) สำหรับรูปดวงปกติ
 • การพิจารณารูปดวงอ่อน-แข็ง แบบที่ 2 (สำหรับรูปดวงพิเศษ)
 • การพิจารณาหาธาตุสำคัญ (เอ่งซิ้ง) สำหรับรูปดวงพิเศษ
 • การพิจารณาหาธาตุให้คุณ (ฮี่ซิ้ง) สำหรับรูปดวงพิเศษ
 • การพิจารณาหาธาตุให้โทษ (กี๋ซิ้ง) สำหรับรูปดวงพิเศษ
 • ลักชิง ปฏิกิริยาครอบครัว
 • ภูมิ และ ผลกระทบในรูปดวง ในแต่ละหลัก
 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ สภาพแวดล้อมทุกตำแหน่ง
 • การทำนาย และ พิจารณา เรื่องราวดี-ร้ายที่จะเกิดขึ้น
 • การกำหนดเรื่องราวดี-ร้าย ดีมาก ดีน้อย ร้ายมาก ร้ายน้อย
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักปี หลักเดือน หลักวัน หลักยาม
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักลัคนา
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักปฏิสนธิ
 • การทำนาย โดยการอ่านความหมายจากหลักสัมพันธ์ใจ
 • การทำนาย ช่วงจังหวะชีวิตโดยการอ่านรูปดวงที่เกิดจากผลกระทบและส่งเสริมจากวัยจรใหญ่, กลาง, เล็ก
 • การทำนาย ในแต่ละช่วงของชีวิต และ ปีที่จะสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ล้มเหลว ตกต่ำ
 • การทำนาย หน้าตา รูปร่าง และ ลักษณะนิสัยเจ้าชะตาโดยกำหนดจากรูปดวง
 • การทำนาย รูปดวงฝาแฝดชาย รูปดวงฝาแฝดหญิง
 • การทำนาย รูปดวงที่เกี่ยวข้องกับโรคภัย สุขภาพ ที่อยู่ในรูปดวงชะตา และ ที่จรเข้ามาในรูปดวง
 • การทำนาย อาการเจ็บป่วย สัดส่วน และ ตำแหน่งของความเจ็บป่วย
 • การทำนาย อาการเจ็บป่วยจะดีขึ้น หรือแย่ลง ในช่วงนั้นๆ
 • การทำนาย รูปดวงที่จะผ่าตัดศัลยกรรม การระบุตำแหน่งที่จะผ่าตัดศัลยกรรม
 • การทำนาย รูปดวงอายุยืน อายุสั้น
 • การทำนาย รูปดวงที่จะเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และ โรคที่รักษาไม่หาย
 • การทำนาย รูปดวงคนเป็นโรคประสาท บ้า วิกลจริต
 • การทำนาย รูปดวงคนขี้หลงขี้ลืม อัลไซเมอร์
 • การทำนาย ช่วง/ปี เสียชีวิตของบุคคล
 • การทำนาย รูปดวงคนที่จะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
 • การทำนาย วิธีการตายของคนที่จะคิดสั้นฆ่าตัวตาย ว่าจะตายด้วยสิ่งใด เช่น ผูกคอตาย ยิงตัวตาย กระโดดตึกตาย กระโดดน้ำตาย กินยาตาย ฯลฯ
 • การทำนาย รูปดวงคนถูกฆาตกรรม
 • การทำนาย รูปดวงคนที่จะเกิดอุบัติเหตุตาย
 • การทำนาย ช่วงที่จะลงทุน ทุ่มสุดตัว หรือ ระงับการลงทุน
 • การทำนาย รูปดวงการเงิน ล้มละลาย เกี่ยวกับทรัพย์สิน เงินทอง และ สมบัติ
 • การทำนาย รูปดวงคนมีเงินเก็บ มีทรัพย์สมบัติ มีที่ดิน
 • การทำนาย รูปดวงคนที่ได้รับมรดก ทรัพย์สิน ที่ดิน บ้านเรือน
 • การทำนาย รูปดวงคนหาเงินเก่ง หากินเก่ง ทำงานเก่ง
 • การทำนาย รูปดวงคนใช้เงินเก่ง เก็บทรัพย์สินไม่อยู่ ดวงคนรวย ดวงคนเป็นเศรษฐี
 • การทำนาย รูปดวงจะโดนหลอก/โดนโกง
 • การทำนาย รูปดวงต้องมีหนี้สิน/มีภาระตลอดชีวิต
 • การทำนาย รูปดวงที่ต้องมีภาระเงินกู้/ธนาคาร
 • การทำนาย ว่าจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง/หวย/การจับสลาก/การค้า/เล่นเกมส์
 • การทำนาย อาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตา/รูปแบบของอาชีพ
 • การทำนาย รูปดวงสำหรับคนทำการค้าขาย
 • การทำนาย รูปดวงสำหรับบุคคลที่เกิดมาเป็นเจ้าของกิจการ
 • การทำนาย รูปดวงที่เหมาะเป็นลูกจ้าง
 • การทำนาย รูปดวงจับกัง ทำงานลำบาก หาเช้ากินค่ำ
 • การทำนาย รูปดวงที่เหมาะเป็นหุ้นส่วน
 • การทำนาย รูปดวงที่เหมาะสำหรับการลงทุนซื้อตราสารหนี้ เล่นหุ้น ฯลฯ
 • การทำนาย รูปดวงคนโกหก ไม่พูดความจริง มีเรื่องปิดบัง
 • การทำนาย รูปดวงอาฆาตพยาบาท ชอบกลั่นแกล้งใส่ความใส่ร้ายลับหลัง
 • การทำนาย ความรู้สึกนึกคิดภายใน ความลับ สิ่งที่ปกปิด สิ่งที่เจ้าชะตาไม่อยากให้ใครรู้
 • การทำนาย รูปดวงคนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • การทำนาย รูปดวงคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ มักเอาเปรียบผู้อื่น
 • การทำนาย รูปดวงคนทรยศ หักหลัง คนใส่ความ เอาตัวรอด
 • การทำนาย ลักษณะรูปร่าง หน้าตา เพศ ของศัตรู ผู้คิดร้าย
 • การทำนาย รูปดวงคนหัวอ่อน หัวแข็ง ดีแต่พูด คนขี้โม้
 • การทำนาย รูปดวงดื้อด้าน ไม่เชื่อฟัง ยอมหักไม่ยอมงอ มักเอาแต่ใจตนเอง
 • การทำนาย รูปดวงหน้าที่การงาน อุปสรรค และ ความสำเร็จ การเจ๊ง ล้มละลาย
 • การทำนาย รูปดวงขี้โกง ฉ้อฉล ยักยอก ทุจริต
 • การทำนาย รูปดวงคนทำงานเก่ง คนขี้เกียจ คนทำงานเอาหน้า
 • การทำนาย รูปดวงชอบจับปลาหลายมือ โลภมาก
 • การทำนาย รูปดวงคนที่ทำอาชีพไม่ตรงกับที่เรียนมา รูปดวงคนที่ทำอาชีพที่ไม่มีคนรู้
 • การทำนาย รูปดวงที่เหมาะรับช่วงกิจการ หรือ ควรเริ่่มต้นทำกิจการใหม่
 • การทำนาย รูปดวงบุคลากรที่จะรับเข้าทำงานให้เหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง
 • การทำนาย รูปดวงเมื่อถึงคราวเดือดร้อน มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอด ลักษณะรูปดวงแมวเก้าชีวิต
 • การทำนาย รูปดวงของคนที่จะคบหากัน/สมพงษ์กัน
 • การทำนาย รูปดวงที่คู่ครองเจ้าชะตาไม่ถูกกับพ่อแม่เจ้าชะตา
 • การทำนาย ผลกระทบในแต่ละด้านของรูปดวงคู่สามีภรรยา ร่ำรวย สำเร็จ ปากเสียง ไม่ลงรอยกัน แยกกันอยู่ สามีตายก่อนหรือภรรยาตายก่อน
 • การทำนาย รูปดวงที่จะได้คู่ครองดี มีฐานะ
 • การทำนาย รูปดวงแต่งงาน ความรัก หย่าร้าง มีบุตร ไม่มีบุตร
 • การทำนาย รูปดวงเจ้าชู้ มีกิ๊ก
 • การทำนาย รูปดวงบ้ากาม
 • การทำนาย รูปดวงไม่สมหวังในความรัก ดวงมีคู่ซ้อน ดวงไม่มีคู่
 • การทำนาย การแท้งของครรภ์/หมัน/ไม่สามารถมีบุตรได้
 • การทำนาย น้ำเชื้อ/มดลูก ที่ไม่แข็งแรง
 • การทำนาย ปีที่บุตรจะมาเกิด
 • การทำนาย เพศของบุตรที่จะมาเกิด
 • การทำนาย นิสัยของบุตรที่จะมาเกิด
 • การทำนาย สุขภาพอ่อนแอ แข็งแรง พิการ ของบุตรที่จะมาเกิด
 • การทำนาย รูปดวงชะตาของเด็กในลักษณะ รูปดวงที่เกิดมาเรียนหนังสือเก่ง รูปดวงที่เกิดมาจะออกจากโรงเรียนกลางครัน/เรียนหนังสือไม่จบ รูปดวงที่เกิดมาประสบความสำเร็จในชีวิต รูปดวงที่เกิดมาเป็นลูกน้อง รูปดวงที่เกิดมาเป็นเจ้าของกิจการ รูปดวงที่เกิดมามีโรคประจำตัว รูปดวงที่เกิดมาล้มละลาย/ชีวิตล้มเหลว รูปดวงที่เกิดมาเกเร/ติดเพื่อนไม่ดี รูปดวงที่เกิดมาเป็นที่พึ่งของครอบครัว รูปดวงที่เกิดมาทำให้ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ล้มละลายฉิบหาย ลูกผลาญสมบัติ ฯลฯ
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับศัตรู คู่แข่ง คดีความ
 • การทำนาย การโยกย้ายที่อยู่อาศัย/ตำแหน่งหน้าที่การงาน
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค โชคลาภ
 • การทำนาย รูปดวงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
 • การทำนาย การศึกษา/การได้รับทุน/ระดับของการศึกษา เช่น มัธยม ปริญญาตรี โท เอก หรือ การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • การทำนาย รูปดวงเรียนหนังสือเก่ง คนบ้าวิชาการ คนบ้าเรียนหนังสือ
 • การทำนาย รูปดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดี-ร้ายในครอบครัว และ ความเกี่ยวข้อง
 • การทำนาย โดยระบุผู้รับผลกระทบของเรื่องราวดี-ร้ายในครอบครัว
 • การทำนาย รูปดวงชะตานักบวช
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมายจากราศีแฝงในรูปดวง
 • เคล็ดการผูกเรื่องราวในรูปดวง เพื่อการทำนาย
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีหมอโขว่
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีไฉ่โขว่
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีลก
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีเบ๊
 • เคล็ดการทำนาย โดยการอ่านความหมาย ของรูปดวงมีกุ้ยนั๊ง
 • เคล็ดการพิจารณาแขะ รูปแบบของดวงชะตา ดวงพิเศษ
 • เคล็ดการทำนายแบบเจาะลึกรูปดวง โดยใช้ 12 วัง
 • วิเคราะห์วังรูปลักษณ์
 • วิเคราะห์วังพี่น้อง
 • วิเคราะห์วังเจ้าชะตา
 • วิเคราะห์วังวาสนา
 • วิเคราะห์วังโรคภัยไข้เจ็บ
 • วิเคราะห์วังชายหญิงที่เข้ามาพัวพัน
 • วิเคราะห์วังโยกย้าย
 • วิเคราะห์วังบริวาร ลูกน้อง
 • วิเคราะห์วังทรัพย์สิน อสังหาฯ
 • วิเคราะห์วังตำแหน่ง ยศศักดิ์
 • วิเคราะห์วังคู่ครอง สามี ภรรยา
 • วิเคราะห์วังโชคลาภ
 • เคล็ดวิชาการทำนายรูปดวง โดยใช้หลักการขั้นสูงซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย
 • เคล็ดการพลิกแพลงในการทำนายรูปดวงชะตาบุคคล
 • เคล็ดกุ่ยก๊กจือซิ้งข่วย การทำนายเหตุการณ์เฉพาะหน้า
 • เคล็ดขงเม้งซิ้งข่วย
 • เคล็ดเกียงเซียงไท่กงต่อแช
 • เคล็ดคงที (เคล็ดแห่งความว่างเปล่า)
 • เคล็ดการทำนายรูปดวง โดยใช้ดาวเข้ามาเกี่ยวพัน
 • เคล็ดการทำนายรูปดวง โดยใช้ทิศทางเข้ามาเกี่ยวพัน
 • เคล็ดการทำนายรูปดวง โดยใช้ฤกษ์ยามเข้ามาเกี่ยวพัน
 • ฯลฯ

หมายเหตุ: เนื้อหาที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายหัวข้อที่ไม่ได้ลงไว้ระยะเวลาในการศึกษา (ในตาราง): 24 ครั้ง เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

ระยะเวลาในการศึกษา (นอกตาราง): 48 ครั้ง อาจารย์ผู้สอนจะนัดในห้องเรียน (นักศึกษาจะต้องชำระค่าเบรค)


อาจารย์ผู้สอน: อ.ตั้งเต็กค้วง

 

สิ่งที่จะต้องนำมาในการเรียนครั้งแรก:

- ส้มสีทอง จำนวน 5 ใบ

- ใบชาอย่างดี 1 ห่อ

 

หมายเหตุ

 • การเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ผู้เข้าศึกษาต้องเตรียมสมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกด้วยตนเอง เนื่องจาก อาจจะไม่มีการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • อนุญาตให้บันทึกเสียงได้ แต่ให้อยู่ในขอบเขตของประกาศในระบบของ SA
 • หากนักศึกษายังมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ SA อาจต้องเพิ่มเวลาเรียนนอกจากหลักสูตรแก่นักศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาอาจต้องชำระเงินค่าสถานที่ในการเรียนเพิ่มในแต่ละครั้ง
 • การยกกรณีศึกษา (Case Study) ประกอบการทำนายรูปดวงบุคคลในขณะการศึกษา โดยใช้รูปดวงของนักศึกษา หรือ อาสาสมัครที่ต้องการได้รับการทำนายรูปดวง จะไม่มีการยกเอารูปดวงของบุคคลดังในสังคมมาทำนาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการทดสอบ และ พิสูจน์การนำเอาไปใช้งานของหลักวิชาที่แท้จริง
 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าสาบานต่อปรมาจารย์ทั้งหมด ห้ามไม่ให้เผยแพร่ สั่งสอนแก่บุคคลอื่น


ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-20.00 น.)

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7