พุธ, 24 กรกฏาคม 2024
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย






ฮวงจุ้ย เฮี่ยงคงปวยแช: ความหมายของดาวเดี่ยว (โดยละเอียด)



ความหมายของดาวนั้น สามารถแปลความหมายได้ค่อนข้างกว้าง นอกจากอาศัยความหมายจากตัวของดาวแล้ว ยังพิจารณาจากข่วยที่เกี่ยวข้องกับดาว ซึ่งข่วยสามารถแปลความหมายได้อีกมากมาย ดาวในช่วงยุครุ่งเรืองจะมีความหมายตรงกันข้ามกับยุคเสื่อม ความหมายด้านล่างนี้จึงเป็นเพียงบางส่วนในการพิจารณา


…………………………………………………………………


ดาว 1

ด้านดี                      
สติปัญญา การศึกษา สอบแข่งขันดี มีเงินทอง (ที่หามาได้ด้วยสติปัญญา) ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุไม่มาก มีชื่อเสียง


ด้านร้าย                     
ดาว 1 ถ้าเป็นชัยภูมิที่ไม่ดี เช่น มุมแหลม เสาไฟฟ้า หม้อแปลง วัด จั่ว จะกระตุ้นในทางร้าย จะมีปัญหาทะเลาะ หย่าร้าง ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด เสียชีวิตในวัยเยาว์ เสเพล ตาบอด


…………………………………………………………………


ดาว 2

ด้านดี         
ได้ประโยชน์จากที่ดิน หญิงมีอำนาจ
ดาว 2 แทนการเจริญเติบโต ความร่ำรวย ความหลากหลาย ในช่วงของยุคดาว 2 จะเกิดความเจริญด้านการแพทย์ จะเกิดนายแพทย์มีชื่อเสียง และ ผู้มีมนุษยธรรม
ดาว 2 ช่วยเกี่ยวกับการย่อยสลาย ซึ่งมีความจำเป็นต่อด้านการเกษตร และ อุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจาก ข่วยคุงแทนแม่ และ การเกิดผลผลิต


ด้านร้าย        
ดาว 2 ในช่วงผลเสีย จะเกี่ยวกับการเป็นหม้าย ลำบากในชีวิตวัยเด็ก การเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้คนเห็นแก่ตัว
ดาว 2 ธาตุดิน เป็นดินป่วย พลังความเสื่อม จะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายทำให้เรารู้สึกอยากอยู่โดดเดี่ยวหรือหม้าย แต่งงานแล้วมีโอกาสหย่าได้ง่าย มีโอกาสหย่าได้ภายใน 5-10 ปี


…………………………………………………………………


ดาว 3
ด้านดี       
ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ธุรกิจ ชายโตจะร่ำรวย
ดาว 3 แทนความก้าวหน้า การพัฒนา ในยุครุ่งเรืองดาว 3 จะเกิดผู้นำที่มีความสามารถ นักการเมืองที่มีอำนาจ เป็นผู้นำของโลกที่มีความสามารถ


ด้านร้าย         
บาดเจ็บ การนินทาว่าร้าย ปัญหาด้านกฏหมาย
ดาว 3 ในยุคเสื่อมส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นขโมย ผู้คนมีความก้าวร้าว ปัญหาเลือดคลั่ง และ โรคขา
ดาว 3 ธาตุไม้เกี่ยวกับการแก่งแย่งแข่งขัน ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่าย ส่งผลร้ายมากกว่าผลดี


…………………………………………………………………


ดาว 4

ด้านดี           
ดาว 4 แทนความสามัคคีปรองดอง ระเบียบวินัย ความบริสุทธิ์ ทักษะศิลปะวัฒนธรรม ในช่วงของดาว 4 จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในศิลปะวัฒนธรรม นักประพันธ์ จิตรกร ราชินี ความฉลาด และ ความสวยงาม บุคคลทั่วไปจะประสบความสำเร็จในเรื่องชื่อเสียง และ ความโชคดี
ดาว 4 ธาตุไม้เกี่ยวกับไม้การศึกษา ถ้าเด็กนอนจะขยันขันแข็ง ไขว่คว้าหาความรู้ ในอดีตคนสอบจอมหงวนจะนอนมุมนี้
ดาว 4 หมายถึง เสน่ห์ ถ้าชัยภูมิดีและกระตุ้นให้ถูกต้อง จะส่งผลให้คนในบ้านมีเสน่ห์ คนรัก คนชื่นชม เหมาะกับงานการติดต่อ ต้อนรับลูกค้า


ด้านร้าย       
เสื่อมศีลธรรม ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ การทำร้ายตนเอง
ดาว 4 ในยุคเสื่อมอาจเกิดปัญหาเรื่องเพศ การนอกใจ การทำร้ายตนเอง ขาดระเบียบวินัย การกระทำที่ขาดความละอายใดๆ
ดาว 4 ถ้าชัยภูมิร้ายก็จะร้าย ปัญญาทึบ ด้านการศึกษาไม่ดี


…………………………………………………………………


ดาว 5
ด้านดี       
ดาว 5 เป็นตัวแทนพลังงานสูงสุด หรือเรียกว่า จักรพรรดิ ในช่วงของยุคดาว 5 จะส่งผลให้มั่งคั่ง และ โชคดีอย่างมหาศาล มีอำนาจบารมี จะเกิดบุคคลมีชื่อเสียง บุคคลสำคัญในสังคม


ด้านร้าย   
ดาว 5 ในยุคเสื่อม จะส่งผลให้คนขาดความคิดริเริ่ม ไม่ปราดเปรื่อง เกียจคร้าน สามารถทำลายโชคชะตา เกิดโรคร้ายต่างๆ และ เกิดโรคลึกลับที่ไม่คาดคิด
ดาว 5 ธาตุดินเป็นดินใจกลางโลก ที่ร้อนระอุ และ พร้อมจะระเบิดเหมือนภูเขาไฟพ่นลาวา จะเกิดเหตุร้าย เมื่อมีชัยภูมิส่งเสริมดาวให้มีกำลัง และ มีพลังร้ายตัวอื่นเข้ามาทับซ้อน โดยเฉพาะดาวไม่ดีด้วยกันมาทับ เช่น 3 2 จะกระตุ้นให้ดาวระเบิดทำงาน เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
ดาว 5 บารมีภูเขา จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ลูกน้องบริวาร เสียชีวิตง่าย ตายแบบกระทันหัน อุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่วนใหญ่จะเกิดกับบุคคลที่นอนในดาว 5
ดาว 5 โชคลาภ จะวิบัติการเงิน ถ้าชัยภูมิส่งเสริมเช่น มีน้ำ มีลานโล่ง จะมีเรื่องเสียหายเรื่องเงินทองตลอด ถ้ามีหน้าต่างอยู่ทิศนี้ และ เปิดอยู่จะมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ ห้ามเปิดหน้าต่าง ห้ามเปิดประตูที่ดาว 5 โชคลาภอย่างเด็ดขาด ถ้าดาว 5 อยู่ที่ประตู และ ย้ายไม่ได้ ให้แก้ไขโดยทำให้ทึบขึ้นโดยใช้ฉากกั้น หรือ ทำกำแพง ให้คนเดินเลี่ยงอ้อมไปทางอื่น อย่าให้ลมเข้ามาปะทะทิศนี้เด็ดขาด หากเป็นเคาน์เตอร์ช่วยได้บางส่วน เพราะเตี้ย ลมยังเข้าได้ ส่วนฉากกั้นยังมีสภาพเคลื่อนไหวก็พอใช้ได้แต่ไม่ดีนัก ฉากทึบจะดีกว่าฉากฉลุ เพราะลมเข้าได้น้อยกว่า


…………………………………………………………………


ดาว 6

ด้านดี          
ดาว 6 แทนความทะเยอทะยาน จิตใจเมตตา ความมีประสบการณ์ความรู้ ในยุครุ่งเรือง ดาว 6 จะมีความรู้เรื่องในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดนักปราชญ์นักคิด ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ
ดาว 6 ธาตุทอง (ทองขุนนาง) เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ใครนอนนานๆ จะส่งเสริมให้ได้รับความช่วยเหลือ ความเกื้อหนุนในหน้าที่การงาน ก้าวหน้าทั้งในเรื่องราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
พลังดาว 6 ธาตุทอง ตำแหน่ง อำนาจ ยศศักดิ์ ธรรมชาติเป็นดาวดี ถึงหมดยุคก็ยังมีผลดี ถ้าพบชัยภูมิดีจะมีอำนาจ ตำแหน่งยศศักดิ์ หากบุคคลใดทำงานกินเงินเดือนอาศัยตำแหน่งเป็นสำคัญ เช่น ข้าราชการ ต้องดูแลดาว 6 ให้ดี 


ด้านร้าย                       
ดาว 6 ในช่วงเสื่อม เกิดความโดดเดี่ยว หม้าย คดีความ ความล่าช้า ความยากลำบากในการตั้งครรภ์


…………………………………………………………………


ดาว 7
ด้านดี          
ความร่ำรวย คนหนุ่มสาวจะร่ำรวย
ดาว 7 แทนการปฏิรูป การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง การตรวจสอบอย่างละเอียด ในยุครุ่งเรืองจะก่อเกิดนักพูดที่มีพรสวรรค์ เกิดความสามารถเกี่ยวกับภาษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา นักโหราศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ ถ้าชัยภูมิส่งเสริมจะเกิดโชคก้อนใหญ่


ด้านร้าย      
ดาว 7 ในยุคเสื่อมเกิดโจร เกิดขโมย ปัญหาด้านการฟ้องร้อง โรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ
ดาว 7 ธาตุทอง คือ ขโมย หรือ บาดเจ็บจากโลหะ เพราะเป็นทองร้าย เป็นโจร ถ้านอนในมุมนี้นานอาจเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือโลหะต่างๆ
พลังดาว 7 ธาตุทอง เป็นเรื่องของการปล้น สงคราม โจรขโมย การต่อสู้ แข่งขันฟาดฟันกัน เกิดสงครามระหว่างประเทศ สงครามทางธุรกิจ ปัญหาโจรขโมย


…………………………………………………………………


ดาว 8
ด้านดี      
ดาว 8 แทนการเปลี่ยนแปลง ช่วงแห่งการปรับสมดุลย์ กฏของกรรมในยุครุ่งเรือง จะเกิดผู้นำทางศาสนา และ การให้ความสำคัญด้านจิตวิญญาณจะกลับมา เกิดความมั่งคั่ง คนอายุน้อยจะประสบความสำเร็จ การให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้น
ดาว 8 เป็นดินดี เป็นอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับการเงิน ความก้าวหน้า
พลังดาว 8 ธาตุดิน เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ ธาตุดินส่งผลดี จะมีชื่อเสียง มีเงิน มีทรัพย์ เป็นดาวกตัญญู เป็นดาวประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง ลูกคนเล็ก ทำให้ลูกหลานดี ถ้าไม่มีลูกให้มานอนที่ดาว 8 หรือ กระตุ้นให้ดาว 8 มีพลังขึ้นมา


ด้านร้าย         
ดาว 8 ในยุคเสื่อม เกิดผลร้ายกับคนอายุน้อย ความเบื่อหน่ายในชีวิต ความรู้สึกโดดเดี่ยว
ถ้าดาว 8 เป็นชัยภูมิไม่ดี จะมีอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกับเด็กๆ มีการเจ็บป่วยที่นิ้ว (อะไรที่ยื่นออกมา) อวัยวะเพศ รวมถึงกระดูกสันหลัง


…………………………………………………………………


ดาว 9
ด้านดี     
ประสบความสำเร็จทางการศึกษา เลื่อนตำแหน่ง หญิงกลางจะร่ำรวย
ดาว 9 แทนจุดสูงสุด ความสว่าง แสดงออกถึงความไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลในด้านการปรับปรุงและพัฒนา ในยุครุ่งเรืองเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านพระเจ้า นักเคมี ทหาร
ดาว 9 ไฟ ชื่อเสียงโด่งดัง พลังงานขยายตัว คนรู้จักมาก


ด้านร้าย              
ดาว 9 ในยุคเสื่อมเกิดเรื่องร้ายๆ เช่น บุคคลที่ชอบรังแกคนอื่น การเกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุเกี่ยวกับเลือด และ ตาบอด คนบ้า เจ็บป่วยที่ดวงตา หัวใจ ลำไส้เล็ก อารมณ์หงุดหงิด มีปัญหาฟ้องร้อง


…………………………………………………………………


สำหรับความหมายของดาวทั้ง 9 ดวง ข้างต้นนั้น ทางเว็บ SA ได้นำเอาเฉพาะจุดเด่นๆ มาให้ได้ศึกษาเพื่อใช้ในการวิเคระห์ และ หาทางเสริมหรือป้องกันให้สอดคล้องกับพลังงานของดาวแต่ละดวง ซึ่งการวิเคราะห์จำเป็นต้องวิเคราะห์ร่วมกับ ชัยภูมิ และ ยุคของดาว ว่าดาวในยุคต่างๆ ส่งผลอย่างไร ซึ่งในเรื่องของพลังงานดาว มีหลักเกณฑ์ดังนี้


[1] ดาวจะส่งผลในด้านดีเมื่อเข้าสู่ยุคนั้นๆ เช่น ปีนี้ 2551 ซึ่งเป็นยุค 8 ดังนั้นดาว 8 จะถือเป็นดาวดี
[2] ยุคที่เดินหน้าออกไป อีก 2 ยุค ถือเป็นดาวดี เช่น ยุคนี้ยุค 8 ยุคถัดไป 2 ยุคคือ ยุค 9 และ ยุค 1  ดังนั้น ดาว 9 และ ดาว 1 ถือเป็นดาวดี
[3] กำลังของพลังงาน
    - ตรงยุค มีกำลัง 100% เช่น ยุคนี้ยุค 8 ดาว 8 มีกำลัง 100%
    - ยุคเดินหน้า 2 ยุคมีกำลัง 50% และ 25% ตามลำดับ เช่น ยุค 8  ดาว 9 มีกำลัง 50% ดาว 1 มีกำลัง 25%
[4] ดาว 1 6 8 ถือเป็นดาวดี แต่ต้องพิจารณาประกอบกับชัยภูมิ
[5] ผ่านยุคไปแล้ว ยุคที่ผ่านถือเป็นดาวเสื่อม เช่น ยุคต่อไปเป็นยุค 9  ดาว 8 จะเป็นดาวเสื่อม



อ่านพื้นฐานวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช (ดาวเหิร) ทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommend



กรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7