พุธ, 19 มิถุนายน 2024
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


แค่พื้นฐานก็ผิดแล้ว จะเอาเคล็ดวิชาชั้นสูงที่ไหนเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งยังอยู่ในช่วงการศึกษาฮวงจุ้ย ขณะกำลังอธิบายเรื่องรูปทรง สีสัน ที่เกี่ยวพันกับ 5 ธาตุอยู่นั้น สังเกตได้ว่า นักศึกษาทุกคนอยู่ในอาการสับสนกับสิ่งที่พวกเขากำลังได้รับ นั่นคือ หลักการกำหนด 5 ธาตุ รูปทรง และ สีสัน ในตอนแรกเข้าใจว่า ผู้เข้าศึกษาทุกคนนั้นล้วนต่างผ่านการศึกษาจากสถาบันและชมรมต่างๆ ที่อวดอ้างว่า สำเร็จเคล็ดวิชาชั้นสูง แต่กลับสอนหลักการกำหนดรูปทรง สีสัน และ 5 ธาตุ ผิดจากหลักวิชาแท้จริง ซึ่งจริงๆ แล้ว หลักการของ 5 ธาตุนั้น เป็นแค่พื้นฐานในหลักวิชาฮวงจุ้ยเท่านั้น จนข้าพเจ้าต้องพูดล้อเล่นกับนักศึกษาว่า สงสัยต้องเปิดคอร์สเรียนวิชา 5 ธาตุให้ใหม่เสียแล้ว เพราะแค่ 5 ธาตุ พวกคุณยังเข้าใจผิดขนาดนี้ หลายๆ คน บ่นพึมพำออกปากว่า เสียใจ เจ็บใจ ที่โดนสถาบันและชมรมที่เปิดสอนวิชาฮวงจุ้ยสอนหลักการที่ผิดมาทุกครั้ง ข้าพเจ้าแน่ใจว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าสอนไม่มีนักศึกษาคนใดรู้มาก่อน แม้จะเที่ยวตระเวนเรียนมาแล้วทั่วโลก


                   

                 

        


พออ่านมาถึงตรงนี้ อาจมีผู้สงสัยว่า ทำไม..ข้าพเจ้าจึงแน่ใจนักว่า หลักการกำหนด 5 ธาตุ ที่เกี่ยวพันกับรูปทรง และ สีสัน ของข้าพเจ้าถูกต้อง แต่ของสถาบัน ชมรม และ ผู้ออกมาเปิดตนว่า เป็นอาจารย์สอนฮวงจุ้ยอื่นผิด อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาว


ประการแรก หลักการกำหนด 5 ธาตุ ที่เกี่ยวพันกับรูปทรง และ สีสัน ที่ข้าพเจ้านำมาสอนนี้ เหล่าปรมาจารย์ใช้กันมานานแล้ว และ ข้าพเจ้าก็ได้ศึกษา นำมาใช้งานนับครั้งไม่ถ้วน ไม่เคยส่งผลร้าย หรือ Effect ในทางทำลาย ในทางกลับกัน กลับส่งผลดีจนสังเกตเห็นได้ชัดเจน สิ่งที่ผู้สนใจควรทราบก็คือ หากเมื่อใดก็ตามที่ผู้ศึกษามีการกำหนดธาตุ รูปทรง และ สีสัน ผิดพลาด การแก้ไขฮวงจุ้ย หรือ การกำหนดวัตถุที่ส่งผลร้าย ก็จะเกิดความคลาดเคลื่อน เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อน ผลในการจัดฮวงจุ้ยก็เปลี่ยนไป ทั้งนี้รวมไปถึงตำแหน่งที่ส่งผลดีด้วย หากมีการกระตุ้นด้วยสีสัน และ รูปทรง ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์รูปแบบของธาตุที่ผิดพลาด ผลร้ายย่อมเกิดขึ้นในทันที


จะเห็นได้ว่า เมื่อใดที่มีการกำหนดสีสันและรูปทรงผิดพลาด จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ซินแสจากสถาบันและชมรมต่างๆ ที่เปิดสอนวิชาฮวงจุ้ย ที่เที่ยวออกรับแก้ไขฮวงจุ้ยทั่วบ้านทั่วเมือง จึงได้ผลลุ่มๆ ดอนๆ เท่านี้ยังไม่พอ ไม่เฉพาะหลักการ 5 ธาตุเท่านั้น ที่ผู้สนใจและผู้ศึกษายังเข้าใจผิดพลาด แม้หลักการอิม-เอี้ยง ผู้ศึกษาและบุคคลที่ตั้งตนเป็นอาจารย์ในปัจจุบัน ล้วนไม่มีความแตกฉาน และ เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยแม้แต่น้อย ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใด จะกล่าวเรื่อง อิมในเอี้ยง เอี้ยงในอิม จนเมื่อลูกศิษย์ของข้าพเจ้าออกมาเปิดเผย หลักการอิมในเอี้ยง เอี้ยงในอิม จึงถูกนำขึ้นมาพูด ทั้งนี้รวมไปถึงประวัติวิชาที่ถูกต้อง และ หลักการต่างๆ อีกมากมาย ก็ล้วนออกจากกลุ่มข้าพเจ้าแทบทั้งสิ้น แต่กระนั้นเอง ยังมีผู้พยายามอวดอ้างว่า ตนเข้าใจ และ รู้ซึ้ง ทั้งๆ ที่ตนไม่ได้รู้รายละเอียดเบื้องลึกของหลักวิชาเลยแม้แต่น้อย สิ่งที่กล่าวว่า “รู้” และ “เข้าใจ” ก็เป็นแต่เพียงราคาคุย เพื่ออวดเท่านั้น เพราะจำเอาจากที่นี้ไปพูด โม้ส่งเดชเท่านั้นเอง


ประการที่สอง เหล่าบุคคลผู้แอบอ้างอาศัยศึกษาจากหนังสือที่มีวางขายตามท้องตลาดเท่านั้น เมื่อนำมาใช้งานจริง จึงไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้น หรือ หากมีผล ก็เพียงเกิดผลลุ่มๆ ดอนๆ เท่านั้น หลักการของอิม-เอี้ยง และ 5 ธาตุ ย่อมมีความสัมพันธ์กัน โดยแยกไม่ออก สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีผู้ใดกล่าวถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพียงกล่าวแยกกัน แม้กล่าวแยกกัน ก็ยังผิดเพี้ยน ขาดรายละเอียดของหลักวิชาที่แท้จริง


แล้วสถาบันและชมรมต่างๆ จะมาอวดอ้างว่า ตนสำเร็จเคล็ดวิชาชั้นสูงได้อย่างไร ก็ในเมื่อหลักการพื้นฐานยังผิดพลาดไปถึงขนาดนี้ แค่หลักการ 5 ธาตุ และ อิม-เอี้ยง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ควรเรียนรู้นั้น ยังออกนอกทางหลงไปไกลจนสุดกู่ หากจะว่าไปแล้ว หลักการ 5 ธาตุ และ หลักการอิม-เอี้ยง มีความสลับซับซ้อน มากกว่าที่คนทั่วไปรู้ยิ่งนัก หลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง ล้วนซ่อนอยู่ในหลักการพื้นฐานแทบทั้งสิ้น ไม่ได้ไปซ่อนอยู่ในชั้นสูงแต่อย่างใด เพราะแม้จะศึกษาสูงขึ้นไปขนาดใดก็ตาม ล้วนนำเอาหลักการขั้นพื้นฐานมาใช้งาน ไม่มีการตัดทอนงดเว้นแต่ประการใด เคล็ดวิชา..ไม่ได้อยู่ในปากปรมาจารย์ หรือ อยู่ในคัมภีร์ใดๆ แต่จะอยู่ตรงพื้นฐานที่ถูกต้อง เราเรียนพื้นฐานมาครบถ้วนจริงแท้แค่ไหน?? ถ้าเสาเข็มที่ตอกเพื่อสร้างตึกสูง มันผิดขนาด ผิดไซส์ ตึกที่มีเสาเข็มดังกล่าวเป็นฐานนั้น ยังไงมันก็ต้องพังลงมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง


แม้ท่านจะตาบอด ท่านก็สามารถดูฮวงจุ้ยได้ แม้ท่านจะหูหนวก ท่านก็สามารถดูฮวงจุ้ยได้ ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจชัดเจน เมื่อคราวเดินทางไปที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อศิษย์ของข้าพเจ้ามารับข้าพเจ้าไปเที่ยวพักผ่อน และ ขอเชิญให้ไปดูฮวงจุ้ยที่บ้าน แต่ข้าพเจ้าปฏิเสธ เพราะ ไม่ได้นำเอาหล่อแก (เข็มทิศจีน) ไปด้วย แต่ท่านก็ขอให้ไป จึงปฏิเสธไม่ได้ ขณะเดียวกันนั้น ในใจของข้าพเจ้าก็คิดว่า ขอให้เหล่าโซยซือมาช่วยเหลือตามประสาศิษย์มีครู เมื่อจะทำสิ่งใดย่อมนึกถึงครูบาอาจารย์ ไม่ใช่อวดว่า ตนเองรู้ ตนเองเก่ง ศิษย์ร้อยคนหรือจะเท่าครูคนเดียว จึงน้อมรำลึกให้ข้าพเจ้ามีปัญญาสามารถในการทำนายชัยภูมิทั้งหมดด้วยเถิด หากข้าพเจ้านำเอาหล่อแกไปด้วย การดูฮวงจุ้ยในครั้งนั้นอาจต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงทีเดียว แต่เมื่อไปถึงที่บ้านของลูกศิษย์ ข้าพเจ้าถือเพียงกระดาษแผ่นเดียวเดินทำนายชัยภูมิรอบบ้าน และ กระดาษแผ่นเดียวนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เขียนสิ่งใดลงไป นอกจากหลักการชัยภูมิขั้นพื้นฐาน สิ่งที่ผู้สนใจควรทราบก็คือ ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนายไปนั้น แม้แต่เจ้าของบ้านยังสงสัยเลยว่า ข้าพเจ้าทราบได้อย่างไร เหตุการณ์นี้ทำให้พ่อแม่ของศิษย์ข้าพเจ้ายังทึ่งในคำทำนายเหล่านั้น แม้ไม่ได้ใช้หล่อแก ข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่า ถ้ามีหล่อแกจะสามารถทำนายได้มากกว่านี้อีก เมื่อพิจารณาจากทิศทางของบ้าน ข้าพเจ้าจึงทำนายต่อไปว่า แม่ของลูกศิษย์จะเจ็บปวดตามเนื้อตามตัว อาการจะปรากฎเด่นชัดในเวลากลางคืน ซึ่งแม่ของเขาก็ยอมรับว่า เป็นเรื่องจริง เมื่อเดินไปทั่วบริเวณบ้านซึ่งหลังใหญ่มากๆ และ เมื่อไปถึงบริเวณหลังบ้าน ข้าพเจ้าแนะนำให้ทำการปรับปรุงแก้ไข ตำแหน่งของการวางเตาใหม่ ทั้งนี้ต้องรอฤกษ์ยามที่ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่เป็นปรากฏว่า มีการย้ายเตาไปในตำแหน่งอื่น ก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะเดินทางมาเชียงใหม่สัก 2-3 อาทิตย์ ข้าพเจ้าจึงทำนายว่า ผลจากย้ายเตาโดยไม่ใช่ฤกษ์ที่ถูกต้องนั้น จะส่งผลให้มีผู้เจ็บป่วยแบบฉับพลัน ซึ่งเจ้าของบ้านก็ยอมรับว่า พ่อของเขาต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคฉับพลัน มีอีกหลายสิบเรื่องที่มีการทำนายอย่างแม่นยำ อันเป็นผลมาจากการจัดวางชัยภูมิที่ผิดพลาด ทั้งหมดของคำทำนายนั้น ล้วนเกิดจากหลักการขั้นพื้นฐานของวิชาชัยภูมิ และ หลักการกำหนดรูปทรง สีสันของ 5 ธาตุแทบทั้งสิ้น โดยมิได้ใช้การวัดองศาคำนวณปราณแต่อย่างใด


ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ซินแสจากชมรมและสถาบันต่างๆ ที่เปิดสอนฮวงจุ้ยอยู่ในขณะนี้ คงไม่มีปัญญาทำนาย อย่าว่าแต่คนที่เป็นศิษย์ แม้คนที่แต่งตั้งตนเองเป็นชั้นอาจารย์ก็คงวัดองศา หาผังดาว ตามล่าดาว 8 ตามเคย ตามประสาพวกวิชาเฮี่ยงคงที่มีผลลุ่มๆ ดอนๆ


เหตุการณ์ในวันนั้นเอง ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า “หลักวิชาชั้นสูงไม่จำเป็นต้องใช้หลักการชั้นสูง แค่พื้นฐานก็เรียนไม่จบแล้ว ของดีๆ อยู่ที่พื้นฐานทั้งหมด” หลักการอิม-เอี้ยง อิมในเอี้ยง เอี้ยงในอิม และ หลักการชัยภูมิ หลักการพื้นฐานทั้งหมดถูกนำมาใช้ไม่ขาดเลย


ขอฝากไปยังซินแสกำมะลอทุกๆ ท่าน ลองกลับไปทบทวนดูด้วยความจริงที่มันไม่มีใครสามารถหลอกตนเองได้ดูซิว่า แค่หลักการ 5 ธาตุพื้นฐาน หลักการชัยภูมิ และ อิม-เอี้ยง ไล่ไปถึง อิมในเอี้ยง เอี้ยงในอิม ตนเองแตกฉานแล้วหรือยัง? หากยัง เมื่อตนเองพร้อมที่จะศึกษาใหม่ในฐานะบุคคลผู้มีอาจารย์ที่แท้จริง ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะถ่ายทอดให้โดยไม่รังเกียจ แต่ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไป ไม่ใช่ส่วนตน หรือ หากยอมรับไม่ได้ และ ยังเข้าใจว่า ตนรู้ลึก รู้จริง ก็ประพฤติตนเป็นซินแสกำมะลอตลอดชีวิตไป แต่อย่ามาลอกเลียนเอาหลักการไปใช้ก็แล้วกัน คนที่รู้ลึก รู้จริง ไม่มีใครเขาไปลอกเอาหลักการใครมาใช้งาน เพราะคนที่ทำอย่างนั้น คือ คนที่ยังรู้ไม่ครบถ้วนนั่นเอง ณ วันนี้ ข้าพเจ้ารู้แจ้งประจักษ์ชัดแล้วในหลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงครบถ้วนทั้ง สีสัน รูป รส กลิ่น เสียง และ เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วท่านล่ะ รู้อะไร??อ่านบทความคุยกับซินแสทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7