พุธ, 24 กรกฏาคม 2024
Home


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


วิธีสังเกตซินแสกำมะลอ ตอนที่ 2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะอยู่ในห้องเรียน คุณนภดล ซึ่งเป็นนักศึกษา รุ่นที่ 2 ได้เอ่ยถามข้าพเจ้า เรื่องเกี่ยวกับทิศทางซึ่งสัมพันธ์กับบุคคล ข้าพเจ้าจึงย้อนถามกลับไปว่า บ้านพี่นภดล ทิศนั่งคืออะไร? ได้รับคำตอบว่า เป็นทิศ 丑 (ทิ่ว) คือ อยู่ระหว่าง 22.5-37.4 องศา ข้าพเจ้าสอบถามเอาความ จึงทราบว่า บ้านดังกล่าว ถูกเลือกให้โดยผู้แอบอ้างเป็นซินแส ซึ่งมีความสามารถแค่หลักวิชาดาว 9 ยุค แต่อวดอ้างว่า เป็นผู้รอบรู้ในหลักอภิปรัชญาจีน ก่อนหน้านั้น ข้าพเจ้าทราบมาอีกหลายราย เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกทิศนั่งของบ้านคนที่หลงเข้าไปใช้บริการว่า บุคคลผู้แอบอ้างตัวเป็นซินแสรายนี้ มักนิยมเลือกทิศนั่งของบ้าน ในทิศดังต่อไปนี้ คือ


  • 丑 ทิ่ว อยู่ระหว่าง 22.5-37.4
  • 艮 กึ่ง อยู่ระหว่าง 37.5-42.4
  • 寅 อิ๊ง อยู่ระหว่าง 42.5-57.4


เนื่องจาก ทั้ง 3 ทิศดังกล่าวนี้ อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักวิชาดาว 9 ยุค เป็นทิศทางที่ดี ประจำยุค 8 ด้วยความไม่รู้จริง จึงเกิดความเข้าใจผิดว่า ทิศทางดังกล่าวนั้น เป็นทิศทางที่สามารถส่งเสริมบุคคล ซึ่งข้อเท็จจริงตามหลักวิชาชั้นสูง หาเป็นเช่นนั้นไม่ ทั้งนี้โปรดทราบว่า แม้ชัยภูมิแถวนั้นจะเป็นแหล่งเจริญรุ่งเรือง และ ทิศทางนั้นจะเป็นทิศทางที่มีความเจริญ ก็มิได้หมายความว่า บุคคลที่เข้าไปอยู่อาศัย ในทิศทางนั้นๆ และในบริเวณชัยภูมิที่ดี นั้นๆ จะเจริญรุ่งเรืองไปตามด้วย หากเป็นเช่นนั้นจริง ร้านค้าทุกร้านที่อยู่ในแถวชัยภูมิที่มีความเจริญรุ่งเรือง ก็คงจะขายดิบขายดี กลายเป็นเศรษฐีกันไปหมด แม้ในบริเวณที่มีชัยภูมิที่ดีนั้น ก็มิได้หมายความว่า บุคคลทุกคนที่เข้าไปอยู่อาศัยจะต้องเจริญรุ่งเรืองทุกคน รวมไปถึง ทิศทางที่รุ่งเรืองตามหลักวิชาดาว 9 ยุคด้วย ขอให้ท่านผู้สนใจลองนึกถึงความเป็นจริงสิว่า จริงหรือไม่ว่า บริเวณที่มีชัยภูมิ ทำเลที่ดี และ ใช้องศาทิศทางที่เจริญตามที่เขากล่าวอ้าง เช่น ทิศ


  • 丑 ทิ่ว อยู่ระหว่าง 22.5-37.4
  • 艮 กึ่ง อยู่ระหว่าง 37.5-42.4
  • 寅 อิ๊ง อยู่ระหว่าง 42.5-57.4


จะร่ำรวย ประสบความสำเร็จจริง ตามที่เขากล่าวอ้าง ตามที่ทราบมานั้น กลับไม่ใช่เลย ฉะนั้น ในข้อที่เหล่าซินแสกำมะลอ มักอ้างว่า “ชัยภูมิดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” นั้น ก็มิใช่เรื่องจริง นั่นเป็นแค่ความคิดของผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อภิปรัชญาจีนอย่างแท้จริง เพียงอาศัยการอ่าน นึกเดา และ สรุปเอาตามความชอบของตนเอง แล้วอวดอ้างความรู้ที่มีอยู่ งูๆ ปลาๆ ผสมกับวิชาโกหกปริ้นปร้อน ที่ทำให้สามารถดิ้นไปได้ทุกสถานการณ์เท่านั้น ยืนยันได้ว่า คนพวกนี้ หากเจอผู้รู้จริง รับรองจอดทุกราย


หลังๆ มานี้ มักมีผู้กล่าวกันว่า “วิชาฮวงจุ้ยสามารถใช้ฝืนลิขิตฟ้า” ดูท่าว่า คนที่เป็นเจ้าของคำพูดนี้ ออกจะเพี้ยน หรือ สติไม่ดีไปจนสุดกู่ หรือไม่ก็คงไม่เข้าใจว่า “ไม่มีใคร หรือ ผู้ใด ฝืนลิขิตฟ้าได้ แม้แต่คนเดียว ทุกสิ่งที่อย่าง มันเป็นไปตามที่ฟ้าอยากให้เป็นแทบทั้งสิ้น” ทั้งนี้ บางคนยังมุ่งเน้นอธิบายว่า “เราสามารถเลือกฮวงจุ้ยได้เอง” คำพูดนี้ เกิดจากผู้ไม่ได้ศึกษาวิชาอภิปรัชญาจีนอย่างลึกซึ้ง เป็นแต่เพียงความเข้าใจอย่างผิวเผิน จึงหลงเข้าใจว่า ตนเองจะสามารถเลือกฮวงจุ้ยได้ ตามที่ใจตนเองปรารถนา แท้จริง กลับหาเป็นเช่นนั้นไม่ ในความเป็นจริงแล้ว “ที่เลือกคน ไม่ใช่คนเลือกที่” แม้เราจะพยายามคัดสรรให้เราได้สถานที่ที่ดีที่สุด ตามความเข้าใจของเรา เมื่อถึงเวลาแล้ว ตัวเราเองกลับไม่ได้สมประสงค์ หรือ เมื่อเข้าไปอยู่แล้ว กลับมีแต่เรื่องวิบัติ


แท้จริงแล้ว ทิศทาง องศา และ ชัยภูมิที่ดีนั้น มันเลือก บุคคล และ รูปดวงชะตา อันประกอบไปด้วย ปี เดือน วัน ยาม มันระบุตัวบุคคลที่จะเข้าไปอยู่ในบริเวณ และ ทิศทางนั้นๆ ว่า บุคคลที่มีรูปดวง ปี เดือน วัน ยาม ดังกล่าวตามที่มันขีดไว้เท่านั้น ที่เมื่อเข้าไปอยู่แล้วมันจะส่งเสริม จะทำให้รุ่งเรือง หลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงย่อมระบุไว้ทั้งเหตุ และ ผล ด้วยกลวิธีอันแยบคาย มิใช่ทำอะไรแล้ว จะเกิดผลง่ายได้ เหมือนอย่างซินแสกำมะลอ ที่นิยมใช้หลักวิชาดาว 9 ยุค จัดบ้าน ซึ่งอวดอ้างว่า สามารถแก้บ้านให้ดีได้สารพัด ด้วยหลักการที่แสนจะง่ายได้ จริงหรือว่า? เหล่าปรมาจารย์ที่คิดค้นวิชาฮวงจุ้ย อันสืบทอดมานานนับ 5000 กว่าปี จะใช้หลักการที่ง่ายดาย และ แสนจะงี่เง่าเช่นนี้ ขอผู้สนใจศึกษาอย่างี่เง่าตามคนจำพวกนี้ มิเช่นนั้น จะโดนหลอกลวงเหมือนนักศึกษา รุ่น 1 ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้ามาศึกษากับข้าพเจ้านั้น ได้เคยผ่านการเรียนรู้มาจากชมรม/สถาบันที่ป่าวประกาศโฆษณาอย่างสวยหรูว่า สอนหลักการวิชาชั้นสูง และ มีความรู้อย่างแตกฉาน แต่ลงท้าย ก็ต้องจบด้วยหลักวิชาชั้นหยาบกระด้างอย่างวิชาดาว 9 ยุค แบบแผนที่เหล่าซินแสกำมะลอ ดาว 9 ยุค นิยมทำก็คือ วัดองศา หาดาว 8 กระตุ้นน้ำ หรือ จุดประทัด หนักใหญ่ให้มีการทาสีตึก หรือ อาคารเป็นสีม่วง นี่เป็น หลักวิชาที่ถูกคิดค้นมา และ ต้องใช้เวลาศึกษาอย่างถ่องแท้ จะง่ายปานนั้นเชียวหรือ แม้ผู้ใช้จะสรุปดึงเอารายละเอียดออกมาใช้ยังไงก็ตาม รายละเอียดอันลึกซึ้งของหลักวิชาโบราณชั้นสูง ก็ไม่ได้ง่ายอย่างนี้ เฉพาะเรื่องของชัยภูมิ มีระเบียบ มีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากมาย ซึ่งหากศึกษาจนแตกฉาน ซินแสที่รู้จริงสามารถจะชี้แจง และ อธิบายได้ว่า บริเวณใด ทิศทางใด จะสามารถส่งเสริมให้บุคคลใด เจริญรุ่งเรืองได้ขึ้นผิดหูผิดตาเลยทีเดียว คำว่า “ดีขึ้น หรือ ร่ำรวย” และ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพร่างกายที่ดีผิดหูผิดตานั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ด้วยหลักวิชาฮวงจุ้ยที่สูง แต่เมื่อหวังผลในชั้นสูง รายละเอียดของหลักการก็ยิ่งต้องมากตาม ประกอบไปด้วยกฏ กติกา ซึ่งรู้ได้เฉพาะผู้สืบทอด และ ศึกษาจากผู้รู้จริงเท่านั้น


ณ วันนี้ ที่ข้าพเจ้าสั่งสอนศิษย์มามากมาย ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสงสัยว่า ทำไม!!! ใครๆ ถึงอยากเป็นซินแสกันมากนัก ตนเองมีความรู้อยู่มากเท่าใด ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป ของเหล่าผู้แอบอ้างตัวเป็น ปรมาจารย์ระดับโลก หรือ เป็นอาจารย์ของชมรมและสถาบันต่างๆ ที่มีการเปิดสอนกันในปัจจุบันนี้ ยืนยันได้ว่า น้อยกว่า นักศึกษาของ Sages แต่นักศึกษาเหล่านั้น ก็ยังต้องสั่งสมประสบการณ์ และ เรียนรู้การใช้งานจากทฤษฎีที่มีมากมายกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยรู้โดย ข้าพเจ้าต้องคอยประคบประหงม คอยฝึกฝนการใช้หลักการชั้นประกอบการปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งเข้าใจได้ยากด้วยการคาดเดา ส่วนการศึกษาในห้องเรียน พวกเขาเหล่านี้ต้องทิ้งความรู้ที่ศึกษามาจากเหล่าชมรมและสถานที่เปิดสอนวิชาฮวงจุ้ย ซึ่งสอนความรู้ที่ผิดเพี้ยน ขาดหลักการ และ รายละเอียดปลีกย่อยอีกเป็นจำนวนมาก จนกว่าเมื่อใด ที่ผู้ศึกษากับข้าพเจ้านี้จะมีความชำนิชำนาญ จนสามารถพึ่งตนเองได้ดี ข้าพเจ้าจึงจะค่อยปล่อยให้เดินตามลำพัง เพื่อนำเอาความรู้ที่แน่นทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ มาช่วยเหลือตนเอง เพื่อนฝูง คนรู้จักของเขา หรือ อาจนำไปประกอบอาชีพในอนาคต แต่ผิดกับเหล่าอาจารย์ของชมรม/สถาบันต่างๆ ที่แม้ตนเอง ยังมีความรู้ที่ผิดพลาด ผิดเพี้ยน อาศัยการอ่าน และ ตีความเอาจากตำราที่มีวางขายตามท้องตลาด หนักใหญ่ คือ การลอกเนื้อหาวิชาการ และ ข้อมูลจากที่ต่างๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางของวิชาเลย ยังกล้าออกมาเปิดตัวสอน ซ้ำยังสนับสนุนคนของตนออกรับปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยอย่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยแม้แต่น้อย


การศึกษาวิชาฮวงจุ้ยให้แตกฉาน เรียนจำ ทำได้ ใช้เป็น สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การเลือกครูบาอาจารย์ผู้รู้จริง สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริง ให้เป็นผู้สั่งสอน เป็นผู้ชี้แนะ อย่าสนใจนวนิยายที่เขาแต่งไว้อย่างสวยเลิศ บรรดาอาจารย์ของชมรม/สถาบันต่างๆ ที่พากันสร้างภาพ แต่งนิยายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางทีวี และ นิตยสาร บางคนยกตนเองเป็นปรมาจารย์ระดับโลก แต่คนเหล่านี้กลับมีประวัติการศึกษาหลักวิชาที่คลุมเครือ และ การใช้งานของหลักวิชาก็ยังเป็นแค่หลักวิชาเฮี่ยงคง ดาว 9 ยุค เท่านั้น บางคนก็ไม่ทราบว่า ตนกำลังหลอกลวงคน แต่บางคนก็ทราบอยู่ใจ ในไม่ช้าความจริงจะตามหลอกหลอนคนเหล่านี้ แต่ผลเสีย คือ เหล่าซินแสกำมะลอ ซึ่งใช้วิชาดาว 9 ยุค จัดบ้านให้บุคคล จนเกิดผลร้ายต่างๆ ตามมา อาจทำให้คนผู้ศรัทธาวิชาฮวงจุ้ย เลิกเชื่อถือไปเลยก็ได้ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นห่วง และ รู้สึกหนักใจมาก แต่ก็ยังคงพยายามผลักดันให้เหล่าคณะศิษย์ช่วยกันชี้แจง แจ้งเตือนไปยังเพื่อนฝูง และ คนที่รู้จักว่า “อย่าเชิญซินแสดาว 9 ยุค มาจัดบ้าน” ก็มีเสียงถามตอบกลับมาว่า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า ซินแสที่เชิญมาใช้วิชาดาว 9 ยุค?? ด้วยเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าจึงต้องมานั่งเขียนวิธีการสังเกตซินแสกำมะลอ ใช้วิชาดาว 9 ยุค จัดบ้าน โดยเขียนรายการสิ่งของที่ซินแสกำมะลอใช้ปรับแต่งแก้ไขบ้านให้ผู้คน


วิธีการสังเกตซินแสกำมะลอ มีดังต่อไปนี้
สิ่งที่ควรทราบ และ จดจำ ก็คือว่า การวางของแก้ ห้อยกระดิ่ง หินสี น้ำพุ เรือสำเภาจีน รูปปั้นเทพเจ้า วางน้ำพุ ตู้ปลา ฮู้ ยันต์ กระจกนูน กระจกเว้า ผีซิ่ว/ปีเซี๊ยะ (สัตว์สวรรค์) หรือ สัตว์แปลกๆ ซึ่งเป็นของที่ดูแปลกประหลาด ขัดหูขัดตา และ มักนิยมทำ คือ


[1] มักใช้องศาแดด กล้องส่ององศา ในการวัดองศาบ้าน หากใช้เข็มทิศวัดองศา ก็ใช้เข็มทิศภาษาไทย แล้วให้ทำการบิดประตูเอียง หรือ ทาสีอาคาร


[2] การบิดตี่จู้เอี๊ยะ (ศาลเจ้าที่) การบิดเอียงประตูเพื่อให้ได้ผังดาว จะเขียนแบ่งผังบ้านออกเป็น 8 ส่วน แล้วจะให้แก้ดาว โดยใช้สิ่งของดังต่อไปนี้


หลักการทั่วไป
- ถ้าดาวร้ายเป็นดาวภูเขา แก้ไขโดย ทำให้บริเวณนั้นเป็นเอี๊ยง (เคลื่อนไหว) เช่น ทำให้โล่ง, เปิดไฟ, ตั้งน้ำพุ, ตั้งประตู
- ถ้าดาวร้ายเป็นดาวน้ำ แก้ไขโดย ทำให้บริเวณนั้นเป็นอิม (หยุดนิ่ง) เช่น วางของหนัก รูปปั้น ปิดประตู ปิดหน้าต่าง หากแก้ด้วยสภาพเคลื่อนไหว หยุดนิ่งไม่ได้ ก็เอาวัตถุธาตุเข้าไปช่วยแก้


ดาวร้าย
อุปกรณ์แก้
2
น้ำเต้า, รูปปั้นโลหะต่างๆ ทองเหลือง, ป้ายโลหะ ป้ายสแตนเลส, หินทรงกลมสีขาว,อ่างน้ำนิ่ง (ไม่เคลื่อนไหว) นาฬิกาตุ้ม แบบตั้งพื้น กระดิ่งลม ป้าย, ตู้, โต๊ะ, ภาพวาด, พรม หรือ ม่าน หรือ เฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่มีสีขาว, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีดำ
3
ใช้รูปปั้นโลหะ, เฟอร์นิเจอร์โลหะ, สิ่งของที่ทำด้วยโลหะ, นาฬิกาตุ้ม แบบตั้งพื้น ตะเกียง, หลอดไฟประดับ, โคมไฟ ป้าย, ตู้, โต๊ะ, ภาพวาด, พรม หรือ ม่าน หรือ เฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่มีสีขาว, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีดำ
5
เหรียญ 6 เหรียญใส่ในอ่างน้ำที่มีเกลือเม็ดวางแช่อยู่ที่ก้นอ่าง ใช้รูปปั้นโลหะ, เฟอร์นิเจอร์โลหะ, สิ่งของที่ทำด้วยโลหะ กระดิ่งลม นาฬิกาตุ้ม แบบตั้งพื้น อ่างน้ำนิ่ง (ไม่เคลื่อนไหว) ป้าย, ภาพวาด, พรม หรือ ม่าน หรือ เฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่มีสีขาว, สีฟ้า, สีน้ำเงิน ห้ามใช้สีเขียว, หรือ อุปกรณ์ที่เป็นธาตุไม้
7
อ่างบัว, อ่างน้ำ (ที่ไม่ใช่น้ำพุ) ป้าย, ภาพวาด, พรม หรือ ม่าน หรือ เฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่มีสีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีดำ
2 พบ 3
รูปปั้นที่ทำด้วยโลหะใหญ่ ,นาฬิกาตุ้ม แบบตั้งพื้น กระดิ่งลม
2 พบ 5
นาฬิกาตุ้ม แบบตั้งพื้น อ่างน้ำนิ่ง (ไม่เคลื่อนไหว) ป้าย, ตู้, โต๊ะ, ภาพวาด, พรม หรือ ม่าน หรือ เฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่มีสีขาว หรือ เป็นโลหะ
3 พบ 4
ดอกไม้สีแดง พรมสีแดง
6 พบ 7
น้ำมันหล่อลื่น, น้ำผสมผงซักฟอก
7 พบ 2
ป้าย, ภาพวาด, พรม หรือ ม่าน หรือ เฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่มีสีขาว, สีฟ้า, สีน้ำเงิน อ่างบัว, อ่างน้ำ (ที่ไม่ใช่น้ำพุ)
7 พบ 9
ป้าย, ภาพวาด, พรม หรือ ม่าน หรือ เฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่มีสีขาว, สีฟ้า, สีน้ำเงิน อ่างบัว,อ่างน้ำ (ที่ไม่ใช่น้ำพุ)
ดาวดี
อุปกรณ์กระตุ้น
8
กระตุ้นน้ำ เช่น มีน้ำพุ ตู้ปลา ตั้งโคมไฟ หรือ วางสิ่งของสีแดง เช่น แจกกันดอกไม้สีแดง พรมสีแดง รูปภาพสีแดง หรือ อาจให้มีการจุดประทัด เปิดพัดลม เปิดประตู
9
กระตุ้นน้ำ เช่น มีน้ำพุ ตู้ปลา ตั้งโคมไฟ หรือ วางสิ่งของสีแดง เช่น แจกกันดอกไม้สีแดง พรมสีแดง รูปภาพสีแดง หรือ อาจให้มีการจุดประทัด


แต่ถ้าเป็นดาวน้ำที่ดี เช่น

ดาวน้ำ 8 9 1 ตั้งน้ำพุ อ่างน้ำล้น บ่อปลา พัดลม เป่าลม เข้าประตู
ดาว 4 1 ปลูกต้นไม้ ที่มีดอก มีกลิ่นหอมเพื่อเสริมเสน่ห์ ควรวางดินสอ 4 แท่ง, หรือ เจดีย์บุ่งเชียงเพื่อเสริมสติปัญญาการศึกษา ปลูกต้นไม้ทรงสูงเพื่อเสริมสติปัญญาการศึกษา
ดาว 2 6 8 ถ้าพบกันบริเวณใด ให้ไปสามีภรรยานอนด้วยกันบริเวณนั้น จะทำให้มีบุตร


เมื่อแก้ตามนี้เสร็จแล้วต้องรอฤกษ์ข่วย เพื่อจุดประทัดกระตุ้น จะได้โชคลาภ

(ข้อมูลการแก้ดาว 9 ยุค ศิษย์ของ Sages ซึ่งเคยนำเอาหลักการดังกล่าวมาใช้ แล้วไม่ได้ผล ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิชาดาว 9 ยุค จนถึงขนาดเข้าไปมีบทบาทในชมรมและสถาบันต่างๆ จนปัจจุบันได้ทราบความจริงว่า สิ่งที่ตนเองได้เคยเรียนรู้นั้นผิดพลาด และ ผิดเพี้ยนจากหลักวิชาแท้จริงมาตลอด)


หลักการแก้ไขดาวด้วยการวางสิ่งของแปลกประหลาด และ วิธีการที่คลาดเคลื่อนจากหลักวิชาแท้จริง มันจะจริงหรือ? การวางสิ่งของ และ ปฏิบัติตามคำชี้แนะของซินแสดาว 9 ยุค จะทำให้ชีวิต กิจการ หน้าที่การงานดีขึ้น แน่ใจหรือว่า สิ่งเหล่านี้ ถ้าท่านนำเอามาวางในบ้าน พร้อมกับทำตามหลักการที่ซินแสกำมะลอชี้แจง จะทำให้เกิดผลทางฮวงจุ้ย จนเจ้าของบ้าน/กิจการร่ำรวย จึงไม่แปลกใจเลยว่า ซินแสกำมะลอที่เดินให้ขวักไขว่ในปัจจุบันนี้ ทั้งที่ชอบ Present Face ออกรายการทีวี ออกรายการวิทยุ และ มีโฆษณาออกตามนิตยสารนั้น ทุกคนล้วนใช้หลักวิชาดาว 9 ยุค ของสำนักเฮี่ยงคงกันทั้งหมด ความมั่วไม่ได้มีอยู่แค่นั้น ความมั่วลุกลามไปตามแผงหนังสือที่วางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ผู้สนใจส่วนใหญ่่หวังจะศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อสามารถนำมาใช้งานปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยให้ตนเองนั้น หากไม่ได้มีความมุ่งมั่นชั้นสูง ก็ควรศึกษาไว้แค่ หลักวิชาดาว 9 ยุค ซึ่งสามารถศึกษา และ นำมาช่วยปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยได้ด้วยตนเอง ไม่ควรเชิญซินแสดาว 9 ยุค มาจัดบ้านให้ เพราะว่า วิชาดาว 9 ยุค ไม่เหมาะสำหรับใช้ในการตั้งตัวเป็นซินแส ออกไปรับปรับแต่งแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านผู้ใด อาจนำมาใช้จัดฮวงจุ้ยบ้านของตนเองได้ แต่หากจะต้องเชิญซินแสมาแล้ว กลับมาทำตามหลักการ และ วิธีการดังกล่าวมาแล้วโปรดทราบว่า อย่าเชิญมาให้เสียเวลาดีกว่า แค่เสียเงินค่าเชิญก็มากแล้ว ไหนจะต้องซื้อของแก้อีก อย่างนี้อยู่เฉยๆ จะดีกว่า อย่าเชิญมาเลย เพราะอัปมงคล กำลังจะเข้าบ้านท่านแล้วอ่านบทความคุยกับซินแสทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7